Μοσχαρίσιοι κεφτέδες

<h2>&Sigma;&upsilon;&nu;&tau;&alpha;&gamma;ή &gamma;&iota;&alpha; thai &mu;&omicron;&sigma;&chi;&alpha;&rho;ί&sigma;&iota;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &kappa;&epsilon;&phi;&tau;έ&delta;&epsilon;&sigmaf; &mu;&epsilon; &sigma;ά&lambda;&tau;&sigma;&alpha; &kappa;&alpha;&rho;ύ&delta;&alpha;&sigmaf;</h2> <hr class="divider-custom hr-sm-left-2 text-java" /> <div class="row"> <div class="col-md-4"><img src="/userfiles/image/%CE%94%CE%99%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%96%CE%99%CE%9D%CE%91/Thai-Curry-Beef-Koftas-with-Coconut-Sauce-2(1).jpg" alt="image suntagh gia thai" title="THAI &Mu;&Omicron;&Sigma;&Chi;&Alpha;&Rho;&Iota;&Sigma;&Iota;&Omicron;&Sigma; &Kappa;&Epsilon;&Phi;&Tau;&Epsilon;&Sigma;" class="img-responsive" width="500" height="400" /></div> <div class="col-md-6"> <div class="offset-top-10"> <p>&Upsilon;&lambda;&iota;&kappa;ά<br /> &Gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta; &sigma;ά&lambda;&tau;&sigma;&alpha; &kappa;&alpha;&rho;ύ&delta;&alpha;&sigmaf;:<br /> &frac12; &kappa;&omicron;ύ&pi;&alpha; &gamma;ά&lambda;&alpha; &kappa;&alpha;&rho;ύ&delta;&alpha;&sigmaf; (&kappa;&alpha;&lambda;ά &chi;&tau;&upsilon;&pi;&eta;&mu;έ&nu;&omicron;) 1 &kappa;.&gamma;. &pi;ά&sigma;&tau;&alpha; &kappa;ό&kappa;&kappa;&iota;&nu;&omicron;&upsilon; &kappa;ά&rho;&upsilon; 2 &kappa;.&gamma;. &chi;&upsilon;&mu;ό&sigmaf; &lambda;ά&iota;&mu; 2 &kappa;.&gamma;. &sigma;ά&lambda;&tau;&sigma;&alpha; &psi;&alpha;&rho;&iota;&omicron;ύ 3 &kappa;.&gamma;. &kappa;&alpha;&sigma;&tau;&alpha;&nu;ή &zeta;ά&chi;&alpha;&rho;&eta; 1 &kappa;.&gamma;. &sigma;ά&lambda;&tau;&sigma;&alpha; &sigma;ό&gamma;&iota;&alpha;&sigmaf; 1 &kappa;.&gamma;. &sigma;&iota;&sigma;&alpha;&mu;έ&lambda;&alpha;&iota;&omicron;<br /> &Gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &mu;&omicron;&sigma;&chi;&alpha;&rho;ί&sigma;&iota;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &kappa;&epsilon;&phi;&tau;έ&delta;&epsilon;&sigmaf;:<br /> 2 &sigma;&kappa;&epsilon;&lambda;ί&delta;&epsilon;&sigmaf; &sigma;&kappa;ό&rho;&delta;&omicron; &pi;&alpha;&tau;&eta;&mu;έ&nu;&omicron; 1 &kappa;.&sigma;. &tau;&zeta;ί&nu;&tau;&zeta;&epsilon;&rho;, &pi;&alpha;&tau;&eta;&mu;έ&nu;&omicron; 1 &kappa;.&sigma;. &sigma;ά&lambda;&tau;&sigma;&alpha; &psi;&alpha;&rho;&iota;&omicron;ύ 1 &kappa;.&sigma;. &kappa;&alpha;&sigma;&tau;&alpha;&nu;ή &zeta;ά&chi;&alpha;&rho;&eta; 1 &kappa;.&sigma;. &chi;&upsilon;&mu;ό&sigmaf; &lambda;ά&iota;&mu; 1 &kappa;.&sigma;. &pi;ά&sigma;&tau;&alpha; &kappa;ό&kappa;&kappa;&iota;&nu;&omicron;&upsilon; &kappa;ά&rho;&upsilon; ? &kappa;.&gamma;. &alpha;&lambda;ά&tau;&iota; &frac12; &kappa;.&gamma;. &sigma;ά&lambda;&tau;&sigma;&alpha; worcestershire 500&gamma;&rho;. &kappa;&iota;&mu;ά &mu;&omicron;&sigma;&chi;&alpha;&rho;ί&sigma;&iota;&omicron;</p> </div> </div> <div class="col-md-12"> <p>&Epsilon;&kappa;&tau;έ&lambda;&epsilon;&sigma;&eta;<br /> 1. &Pi;&rho;&omicron;&theta;&epsilon;&rho;&mu;ά&nu;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&omicron; &gamma;&kappa;&rho;&iota;&lambda; &sigma;&epsilon; &mu;έ&tau;&rho;&iota;&alpha;-&delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ή &phi;&omega;&tau;&iota;ά. 2. &Sigma;&upsilon;&nu;&delta;&upsilon;ά&sigma;&tau;&epsilon; ό&lambda;&alpha; &tau;&alpha; &upsilon;&lambda;&iota;&kappa;ά &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta; &sigma;ά&lambda;&tau;&sigma;&alpha; &kappa;&alpha;&rho;ύ&delta;&alpha;&sigmaf;. &Alpha;&nu;&alpha;&kappa;&alpha;&tau;έ&psi;&tau;&epsilon; &gamma;&iota;&alpha; &lambda;ί&gamma;&alpha; &lambda;&epsilon;&pi;&tau;ά &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&phi;ή&sigma;&tau;&epsilon; &sigma;&tau;&eta;&nu; ά&kappa;&rho;&eta;. 3. &Sigma;&epsilon; έ&nu;&alpha; &mu;&epsilon;&gamma;ά&lambda;&omicron; &mu;&pi;&omicron;&lambda; &sigma;&upsilon;&nu;&delta;&upsilon;ά&sigma;&tau;&epsilon; ό&lambda;&alpha; &tau;&alpha; &upsilon;&lambda;&iota;&kappa;ά &tau;&omicron;&upsilon; &kappa;&rho;έ&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf; &epsilon;&kappa;&tau;ό&sigmaf; &alpha;&pi;ό &tau;&omicron; &mu;&omicron;&sigma;&chi;ά&rho;&iota;. &Alpha;&nu;&alpha;&kappa;&alpha;&tau;έ&psi;&tau;&epsilon; &mu;έ&chi;&rho;&iota; &eta; &pi;ά&sigma;&tau;&alpha; &kappa;ά&rho;&upsilon; &nu;&alpha; &delta;&iota;&alpha;&lambda;&upsilon;&theta;&epsilon;ί &epsilon;&nu;&tau;&epsilon;&lambda;ώ&sigmaf;. &Alpha;&phi;ή&sigma;&tau;&epsilon; &tau;&omicron;. 4. &Phi;&tau;&iota;ά&xi;&tau;&epsilon; &mu;&epsilon;&gamma;ά&lambda;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &kappa;&epsilon;&phi;&tau;έ&delta;&epsilon;&sigmaf;. &Mu;&eta;&nu; &upsilon;&pi;&epsilon;&rho;&beta;&epsilon;ί&tau;&epsilon; &tau;&iota;&sigmaf; 2 &kappa;&omicron;&upsilon;&tau;&alpha;&lambda;&iota;έ&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &sigma;&omicron;ύ&pi;&alpha;&sigmaf; &alpha;&nu;ά &tau;&epsilon;&mu;ά&chi;&iota;&omicron;, &alpha;&phi;&omicron;ύ &gamma;ί&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &pi;&omicron;&lambda;ύ &beta;&alpha;&rho;ύ &tau;&omicron; &kappa;&alpha;&lambda;&alpha;&mu;ά&kappa;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &delta;&upsilon;&sigma;&kappa;&omicron;&lambda;&epsilon;ύ&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &psi;ή&sigma;&iota;&mu;&omicron;. 5. &Psi;ή&sigma;&tau;&epsilon; &sigma;&epsilon; &mu;έ&tau;&rho;&iota;&alpha; &phi;&omega;&tau;&iota;ά, &gamma;&upsilon;&rho;ί&zeta;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &kappa;ά&theta;&epsilon; 2 &pi;&epsilon;&rho;ί&pi;&omicron;&upsilon; &lambda;&epsilon;&pi;&tau;ά &gamma;&iota;&alpha; 8-10 &lambda;&epsilon;&pi;&tau;ά, &mu;έ&chi;&rho;&iota; &nu;&alpha; &psi;&eta;&theta;&omicron;ύ&nu; &epsilon;&nu;&tau;&epsilon;&lambda;ώ&sigmaf;. &Sigma;&epsilon;&rho;&beta;ί&rho;&epsilon;&tau;&epsilon; &mu;&epsilon; &tau;&eta; &sigma;ά&lambda;&tau;&sigma;&alpha;.</p> </div> </div>