Μακαρονάδα light με ανάμικτα θαλασσινά, ένα τολμηρό μιξ

<div data-filter="Anti-Aging" class="col-md-12 isotope-item"> <h2>&Sigma;&pi;&alpha;&gamma;&gamma;έ&tau;&iota; &omicron;&lambda;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &mu;&epsilon; &alpha;&nu;ά&mu;&iota;&kappa;&tau;&alpha; &theta;&alpha;&lambda;&alpha;&sigma;&sigma;&iota;&nu;ά</h2> <hr class="divider-custom hr-sm-left-2 text-java" /> <div class="row"> <div class="col-md-4"><img src="/userfiles/image/SINTAGES/zimarika/260x195/pic9.jpg" alt="image makaronada light me anameikta thalassina" title="&Mu;&Alpha;&Kappa;&Alpha;&Rho;&Omicron;&Nu;&Alpha;&Delta;&Alpha; LIGHT &Mu;&Epsilon; &Alpha;&Nu;&Alpha;&Mu;&Iota;&Kappa;&Tau;&Alpha; &Theta;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Sigma;&Sigma;&Iota;&Nu;&Alpha;" class="img-responsive" width="260" height="195" /></div> <div class="col-md-6"> <div class="offset-top-10"> <h3>&Upsilon;&lambda;&iota;&kappa;ά:</h3> <p>- 1 &kappa;&iota;&lambda;ό &alpha;&nu;ά&mu;&iota;&kappa;&tau;&alpha; &theta;&alpha;&lambda;&alpha;&sigma;&sigma;&iota;&nu;ά <br /> - 1 &pi;&alpha;&kappa;έ&tau;&omicron; &sigma;&pi;&alpha;&gamma;&gamma;έ&tau;&iota; &omicron;&lambda;&iota;&kappa;ή&sigmaf; ά&lambda;&epsilon;&sigma;&eta;&sigmaf; <br /> - 4 &kappa;.&sigma;. &epsilon;&lambda;&alpha;&iota;ό&lambda;&alpha;&delta;&omicron; <br /> - 1 &mu;&iota;&kappa;&rho;ό &phi;&rho;έ&sigma;&kappa;&omicron; &kappa;&rho;&epsilon;&mu;&mu;&upsilon;&delta;ά&kappa;&iota; <br /> - 1 &kappa;&omicron;&nu;&sigma;έ&rho;&beta;&alpha; &nu;&tau;&omicron;&mu;&alpha;&tau;ά&kappa;&iota; &psi;&iota;&lambda;&omicron;&kappa;&omicron;&mu;&mu;έ&nu;&omicron; <br /> - 1 &kappa;.&sigma;. &pi;&epsilon;&lambda;&tau;έ &nu;&tau;&omicron;&mu;ά&tau;&alpha;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&mu;&pi;&upsilon;&kappa;&nu;&omega;&mu;έ&nu;&omicron;<br /> - 1/2 &kappa;.&gamma;. &zeta;ά&chi;&alpha;&rho;&eta; <br /> - 1/2 &kappa;&omicron;ύ&pi;&alpha; &nu;&epsilon;&rho;ό <br /> - 1 &pi;&rho;έ&zeta;&alpha; &kappa;&alpha;&nu;έ&lambda;&alpha; <br /> - 1 &pi;&rho;έ&zeta;&alpha; &mu;&pi;&alpha;&chi;ά&rho;&iota; &tau;&rho;&iota;&mu;&mu;έ&nu;&omicron; <br /> - 1 &pi;&rho;έ&zeta;&alpha; &mu;&omicron;&sigma;&chi;&omicron;&kappa;ά&rho;&upsilon;&delta;&omicron; &tau;&rho;&iota;&mu;&mu;έ&nu;&omicron; <br /> - &alpha;&lambda;ά&tau;&iota; - &pi;&iota;&pi;έ&rho;&iota;<br /> <br /> &nbsp;</p> </div> </div> <div class="col-md-12"> <h3>&Epsilon;&kappa;&tau;έ&lambda;&epsilon;&sigma;&eta;:</h3> <p>&Beta;&rho;ά&zeta;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&alpha; &alpha;&nu;ά&mu;&iota;&kappa;&tau;&alpha; &theta;&alpha;&lambda;&alpha;&sigma;&sigma;&iota;&nu;ά &kappa;&alpha;&iota; &kappa;&rho;&alpha;&tau;ά&tau;&epsilon; &tau;&omicron; &nu;&epsilon;&rho;ό &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &mu;&alpha;&gamma;&epsilon;&iota;&rho;έ&psi;&epsilon;&tau;&epsilon; &mu;έ&sigma;&alpha; &sigma;&epsilon; &alpha;&upsilon;&tau;ό &tau;&alpha; &mu;&alpha;&kappa;&alpha;&rho;ό&nu;&iota;&alpha;. <br /> &Sigma;&epsilon; ά&lambda;&lambda;&eta; &kappa;&alpha;&tau;&sigma;&alpha;&rho;ό&lambda;&alpha; &sigma;&omicron;&tau;ά&rho;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&omicron; &kappa;&rho;&epsilon;&mu;&mu;ύ&delta;&iota; &sigma;&epsilon; &epsilon;&lambda;&alpha;&iota;ό&lambda;&alpha;&delta;&omicron;. &Pi;&rho;&omicron;&sigma;&theta;έ&tau;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&rho;&iota;&mu;&mu;έ&nu;&eta; &nu;&tau;&omicron;&mu;ά&tau;&alpha; ( &kappa;&omicron;&nu;&sigma;έ&rho;&beta;&alpha; ή &phi;&rho;έ&sigma;&kappa;&iota;&alpha;).<br /> &Pi;&rho;&omicron;&sigma;&theta;έ&tau;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&omicron;&nu; &pi;&epsilon;&lambda;&tau;έ, &tau;&eta;&nu; &zeta;ά&chi;&alpha;&rho;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &mu;&iota;&sigma;ή &kappa;&omicron;ύ&pi;&alpha; &nu;&epsilon;&rho;ό &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&phi;ή&nu;&epsilon;&tau;&epsilon; &nu;&alpha; &sigma;&iota;&gamma;&omicron;&beta;&rho;ά&sigma;&epsilon;&iota; &mu;&epsilon; &sigma;&kappa;&epsilon;&pi;&alpha;&sigma;&mu;έ&nu;&omicron; &kappa;&alpha;&pi;ά&kappa;&iota; &gamma;&iota;&alpha; 20 &lambda;&epsilon;&pi;&tau;ά. <br /> &Pi;&rho;&omicron;&sigma;&theta;έ&tau;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&alpha; &mu;&pi;&alpha;&chi;&alpha;&rho;&iota;&kappa;ά &kappa;&alpha;&iota; &tau;&alpha; &alpha;&nu;ά&mu;&iota;&kappa;&tau;&alpha; &theta;&alpha;&lambda;&alpha;&sigma;&sigma;&iota;&nu;ά &kappa;&alpha;&iota; &beta;&rho;ά&zeta;&epsilon;&tau;&epsilon; &gamma;&iota;&alpha; 2 &lambda;&epsilon;&pi;&tau;ά &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&nu;&alpha;&kappa;&alpha;&tau;&epsilon;ύ&epsilon;&tau;&epsilon;. <br /> &Beta;&rho;ά&zeta;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&alpha; &mu;&alpha;&kappa;&alpha;&rho;ό&nu;&iota;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&omicron; &zeta;&omega;&mu;ό &alpha;&pi;ό &tau;&alpha; &alpha;&nu;ά&mu;&iota;&kappa;&tau;&alpha; &theta;&alpha;&lambda;&alpha;&sigma;&sigma;&iota;&nu;ά. <br /> &Sigma;&epsilon;&rho;&beta;ί&rho;&epsilon;&tau;&epsilon; &alpha;&mu;έ&sigma;&omega;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron;&pi;&omicron;&theta;&epsilon;&tau;&epsilon;ί&tau;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &sigma;ά&lambda;&tau;&sigma;&alpha; &theta;&alpha;&lambda;&alpha;&sigma;&sigma;&iota;&nu;ώ&nu; &pi;ά&nu;&omega; &alpha;&pi;ό &tau;&alpha; &mu;&alpha;&kappa;&alpha;&rho;ό&nu;&iota;&alpha;.</p> </div> </div> </div>